MENU

POPULAR MANGA

My Brother is A Big Idiot ! CHAPTER LIST
 • My Brother is A Big Idiot !

  Alternative : Anh Trai LÀ TÊN Đại Ngốc! ; Gege Shi Da Bendan! ; 哥哥是大笨蛋! Gege Shi Da Bendan! Мой Старший Брат - Идиот!

 • Author(s) : 吉川流,
 • Status : Ongoing
 • Last updated : Feb-28-2020 17:50:24 PM
 • TransGroup :
 • View : 137,440
 • Genres : Comedy, Slice of life,
 • Rating :
 •   Mangakakalot.com rate : 3.78 / 5 - 23 votes

My Brother is A Big Idiot ! summary:

In the eye of the brother, the young sister is a hassle,
 but eventually he became a sister - con.

In the eye of the sister, the image of older brother was a respectfully figure, but soon
degenerate into something worse, she thinks her brother is a big idiot.

 A pair of siblings, two pairs of childhood friends, acting the love-hate relationship and trying to do each other in slapstick comedy, all for your enjoyment and fulfillment.

=========

本来在哥哥眼中妹妹是个小麻烦,但他却成为了一个唯妹是从的“妹控”;本来在妹妹眼中哥哥是个让人崇拜的对象,但她却越来越嫌弃哥哥是个“大笨蛋”。一双兄妹,两对青梅竹马,上演“相爱相杀”的日常,笑料满满,甜蜜满满。

=========

Chuyện về 2 cặp anh em. Một cặp thì có đứa anh cuồng em gái, cặp kia thì đứa em trai tối ngày bị thằng anh phũ. 2 người anh là bạn thân của nhau, khi gần nhau lại cực kì gei lọ.
SHOW LESS ⇧
Chapter name View Time uploaded
Chapter 37: Praying 3,909 Feb-28-20
Chapter 32: A Small Note 2,237 Feb-28-20
Chapter 31: Tissue paper 2,220 Feb-28-20
Chapter 30: Treatment 2,263 Feb-28-20
Chapter 29: Having A Cold 2,313 Feb-28-20
Chapter 28: Brother 2,370 Feb-28-20
Chapter 27: Photo Album 2,380 Feb-28-20
Chapter 26: Revenge 2,374 Feb-28-20
Chapter 25: Preparation 2,432 Feb-28-20
Chapter 24: School is Over 2,457 Feb-28-20
Chapter 23: My Sock is Wet 2,525 Feb-28-20
Chapter 22: An Adorable Guy 2,543 Feb-28-20
Chapter 20: Photo 2,582 Feb-28-20
Chapter 11: Help 3,196 Feb-28-20
Chapter 8: Fetch My Panties 3,590 Feb-28-20
Chapter 7: Don't Be Angry! 3,694 Feb-28-20
Chapter 5: Lolipop 4,054 Feb-28-20
Chapter 4: Scared of Ghosts 4,260 Feb-28-20
Chapter 3: I Carry You Up 4,903 Feb-28-20