MENU

POPULAR MANGA

Keyword author: gio

I Became the Tyrant’s Secretary

I Became The Tyrant’S Secretary

Chapter 28 Chapter 27 Author(s) : Gio,Lee in-hye Updated : Jul-26-2021 09:47 View : 1,951,883
Zankoku na Kami ga Shihai Suru

Zankoku Na Kami Ga Shihai Suru

Vol.17 Chapter 86 Vol.17 Chapter 85 Author(s) : Hagio Moto Updated : Jan-20-2016 11:17 View : 1,409,944
As Sweet As This

As Sweet As This

Chapter 16 Chapter 15 Author(s) : Jooyoung,Gion Updated : Sep-09-2020 00:31 View : 874,968
Sugar Family

Sugar Family

Vol.6 Ch.23 Vol.6 Ch.22 Author(s) : Hagio Akira Updated : Jan-20-2016 12:22 View : 383,801
Marginal

Marginal

Vol.5 Chapter 23 : Epilogue: Holy Night [End] Vol.5 Chapter 22 : Border's End Author(s) : Hagio Moto Updated : Jan-20-2016 09:06 View : 197,118
Poe no Ichizoku

Poe No Ichizoku

Vol.2 Chapter 9.2: Merrybelle And The Silver Rose [2] Vol.2 Chapter 9.1: Merrybelle And The Silver Rose [1] Author(s) : Hagio Moto Updated : Jul-23-2019 14:30 View : 127,637
Kotsukuri no Houhou Ooshieshimasu

Kotsukuri No Houhou Ooshieshimasu

Chapter 001 Author(s) : Hagio nobuto Updated : Dec-26-2017 14:15 View : 100,818
Thomas no Shinzou

Thomas No Shinzou

Vol.3 Ch.8 : By The Lake Vol.3 Ch.7 Author(s) : Hagio Moto Updated : Jan-21-2016 10:08 View : 93,681
Mahou Onna ga Kuru

Mahou Onna Ga Kuru

Vol.1 Ch.3 Vol.1 Ch.2 Author(s) : Hagio Nobuto Updated : Jan-20-2016 12:54 View : 91,723
Comic S - Hayakawa Publishing 70th Anniversary Comic Anthology [Sci-Fi] Edition

Comic S - Hayakawa Publishing 70Th Anniversary Comic Anthology [Sci-Fi] Edition

Vol.1 Chapter 7: Aquatic People (Azuma Hideo) Vol.1 Chapter 5: Ragini (Hagio Moto) Author(s) : Azuma Hideo, Coco, Fukuyama Keiko, Hagio Moto, Imai Tetsuya, Ishinomori Shotaro, Matsumoto Leiji, Miyazaki Natsujikei, Nagai Go Updated : Jan-29-2019 20:17 View : 76,157
Ouhi Margot

Ouhi Margot

Chapter 1.2 Chapter 1.1 Author(s) : Hagio Moto Updated : Oct-10-2018 19:28 View : 73,474
Akuma no Puzzle

Akuma No Puzzle

Chapter 4 : July Bride [End] Chapter 3 : Karigami Princess Author(s) : Hagio Akira Updated : Jan-20-2016 15:15 View : 69,820
Four Shoujo Stories

Four Shoujo Stories

Vol.1 Chapter 4 : Since You've Been Gone Vol.1 Chapter 3 : The Changeling Author(s) : Nishi Keiko,Hagio Moto,Sato Shio Updated : Jan-20-2016 12:24 View : 60,731
A House in Venice

A House In Venice

Vol.01 Chapter 01-02 Vol.1 Chapter 1-2 Author(s) : Mattioli Giovanni,Vinci Vanna Updated : Jan-12-2018 04:21 View : 59,969
Iguana no Musume

Iguana No Musume

Vol.1 Chapter 1 : Iguana No Musume Author(s) : Hagio Moto Updated : Jan-20-2016 13:59 View : 54,363
Poor Mama

Poor Mama

Chapter 5: Poor Mama Chapter 1 : Oneshot Author(s) : Hagio Moto Updated : Oct-18-2018 12:06 View : 53,574
Gin no Sankaku

Gin No Sankaku

Vol.1 Chapter 1 Author(s) : Hagio Moto Updated : Dec-09-2017 16:56 View : 50,626
Albireo in the Night Sky

Albireo In The Night Sky

Chapter 001 Chapter 0 Author(s) : Hagio Akira Updated : Jan-11-2018 02:52 View : 49,560
Hiatus

Hiatus

Chapter 1 V2 Chapter 1 Author(s) : Gio Updated : Dec-23-2017 19:34 View : 47,913
Sakura no Hiji

Sakura No Hiji

Ch.0 Author(s) : Hagio Akira Updated : Jan-20-2016 08:51 View : 47,638

content notification

CANCEL