MENU

POPULAR MANGA

Keyword author: takakura_row

Yannacchaukurai Aishiteru

Yannacchaukurai Aishiteru

Vol.02 Chapter 7 : Best Place Vol.02 Chapter 6 : Best Place Author(s) : Takakura Row Updated : Mar-17-2018 19:51 View : 223,377
Seito no Shuchou Kyoushi no Honbun

Seito No Shuchou Kyoushi No Honbun

Vol.1 Ch.7 : Renzugoshi No Iro (End) Vol.1 Ch.6 : Scandal Kiss Author(s) : Takakura Row Updated : Jan-20-2016 11:30 View : 119,458
Paraphrase

Paraphrase

Vol.1 Ch.6 : Over The Smoke [End] Vol.1 Ch.5 : Gataiyoihanshinkaku Author(s) : Takakura Row Updated : Jan-20-2016 12:03 View : 115,574
Sokonashi Freefall Romance

Sokonashi Freefall Romance

Vol.1 Chapter 6 : Fathomless Cage Vol.1 Chapter 4 : Kajou Na Aijou Author(s) : Takakura Row Updated : Jan-20-2016 11:13 View : 94,015
Paradise Lost

Paradise Lost

Vol.1 Ch.5 Vol.1 Ch.4 Author(s) : Takakura Row Updated : Jan-20-2016 12:04 View : 89,634
Gakuran Ninpouchou

Gakuran Ninpouchou

Ch.0 Author(s) : Takakura Row Updated : Jan-20-2016 07:32 View : 62,925
Kodou

Kodou

Ch.0 Author(s) : Takakura Row Updated : Jan-20-2016 13:23 View : 50,646

content notification

CANCEL