MENU

POPULAR MANGA

Keyword author: matsumoto_jiro

Jigoku no Alice

Jigoku No Alice

Chapter 43: Damn Idiots! [End] Chapter 42: Fuck You Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Jun-17-2019 22:13 View : 637,148
Ichigeki (MATSUMOTO Jiro)

Ichigeki (Matsumoto Jiro)

Vol.4 Chapter 26: The Eve Of The Raid Vol.4 Chapter 25: Future Author(s) : Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro Updated : Aug-13-2019 01:27 View : 610,748
Freesia

Freesia

Vol.12 Chapter 82 : Final Reckoning Vol.12 Chapter 81 : Deal Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Jan-20-2016 12:23 View : 522,725
Joshi Kouhei

Joshi Kouhei

Chapter 19 : The Plan To Capture Encampment 666 06 Chapter 18 : The Plan To Capture Encampment 666 05 Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Sep-14-2017 08:48 View : 160,771
Tropical Citron

Tropical Citron

Vol.2 Ch.15 Vol.2 Ch.14 Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Jan-21-2016 09:42 View : 146,480
of the Dead

Of The Dead

Vol.1 Ch.8 : Organic Human Solution: Organogel By Fukao Atsushi [End] Vol.1 Ch.7 : Fight Of Of The Living Dead By Koizumi Tomohiro Author(s) : Fukao Atsushi,Hiroe Rei,Hiromoto Sinichi,Hokazono Masaya,Kino Hitoshi,Koizumi Tomohiro,Matsumoto Jiro,Samura Hiroaki,Shimada Toranosuke,Tajima Sho-U,Terada Katsuya,Uguisu Sachiko Updated : Jan-20-2016 12:01 View : 107,016
Wendy

Wendy

Vol.1 Ch.13 : Where The Sky And The River May Be Seen Vol.1 Ch.12 : On The Bed Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Jan-21-2016 09:28 View : 89,445
Keep on Vibrating

Keep On Vibrating

Vol.1 Chapter 1-7 : [Complete] Vol.1 Chapter 1-7 : [Complete] Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Dec-27-2017 17:05 View : 89,329
Becchin to Mandara

Becchin To Mandara

Vol.1 Chapter 14.5 : Afterword Vol.1 Chapter 14 : Flight Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Jan-20-2016 14:28 View : 88,849
Zenryou naru Itan no Machi

Zenryou Naru Itan No Machi

Vol.1 Ch.7.5 : Afterword Vol.1 Ch.7 : Family Restaurant Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Jan-20-2016 10:06 View : 56,472
A Revolutionist in the Afternoon

A Revolutionist In The Afternoon

Vol.1 Ch.5 : The Footmen Flee Vol.1 Ch.4 : Takeyama's Life Author(s) : MATSUMOTO Jiro Updated : Jan-21-2016 13:12 View : 44,662
Uncivilized Planet

Uncivilized Planet

Vol.2 Chapter 0 Vol.1 Chapter 0 Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Jan-20-2016 10:28 View : 37,676
Tourin

Tourin

Ch.1 Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Jan-15-2017 20:46 View : 31,139
Hiroko at After School

Hiroko At After School

Ch.0 Author(s) : Matsumoto Jiro Updated : Jan-20-2016 14:10 View : 26,111