MENU

POPULAR MANGA

Keyword author: yuuki_shinichi

Mato-chan

Mato-Chan

Vol.1 Ch.15.5 : Yachi-Chan Vol.1 Ch.15 : The My Bro Chapter Author(s) : Yuuki Shinichi Updated : Jan-21-2016 11:36 View : 87,709
Masamune-kun's RE○○○

Masamune-Kun's Re○○○

Chapter 2: Masamune-Kun's Rebuild Chapter 1: Masamune-Kun's Rebound Author(s) : Tiv, Shinichi Yuuki, Hazuki Takeoka Updated : Mar-22-2019 03:15 View : 64,762
Watashi no Oniichan

Watashi No Oniichan

Chapter 6 : Extra Chapter 5 : Lron Ezomomonga Author(s) : Anthology,Barasui,Kashmir,Ooshima Yuuki,Satomi Hideki,Tanaka Kunihiko,Yug,Yuuki Shinichi Updated : Jun-25-2018 12:11 View : 57,926
Chiro-chan

Chiro-Chan

Chapter 5: Vol.5 Chapter 4 : Volume 4 Author(s) : Yuuki Shinichi Updated : Jun-10-2018 12:33 View : 56,067
Osaka Expo (Azu Daioh 10th Anniversary Tribute)

Osaka Expo (Azu Daioh 10Th Anniversary Tribute)

Vol.1 Ch.0 V2 : Dowman Sayman Vol.1 Ch.0 : Ume Aoki Author(s) : Kazuho,KANEKO Masaru,Suka,YUUKI Shinichi,HIKAWA Hekiru,Barasui,Daioki,Saxyun,SHINOFUSA Rokuro,KOGA Ryouichi,Aoki Ume,AZUMA Kiyohiko,Usakun,Kashmir,Douman Seiman,ARAWI Keiichi,IWASAKI Masakazu Updated : Jan-20-2016 10:32 View : 36,414