MENU

POPULAR MANGA

Keyword author: shinofusa_rokuro

Natsunokumo

Natsunokumo

Vol.5 Chapter 22 : Alarum #1 Vol.5 Chapter 21 : Group Encounter #7 Author(s) : Shinofusa Rokuro Updated : Feb-19-2017 04:17 View : 110,579
Mozuya-san Gyakujousuru

Mozuya-San Gyakujousuru

Vol.3 Ch.14 : Mozuya-San, I, And The End Of Summer (4) Vol.3 Ch.13 : Mozuya-San, I, And The End Of Summer (3) Author(s) : Shinofusa Rokuro Updated : Jan-20-2016 11:36 View : 80,381
Osaka Expo (Azu Daioh 10th Anniversary Tribute)

Osaka Expo (Azu Daioh 10Th Anniversary Tribute)

Vol.1 Ch.0 V2 : Dowman Sayman Vol.1 Ch.0 : Ume Aoki Author(s) : Kazuho,KANEKO Masaru,Suka,YUUKI Shinichi,HIKAWA Hekiru,Barasui,Daioki,Saxyun,SHINOFUSA Rokuro,KOGA Ryouichi,Aoki Ume,AZUMA Kiyohiko,Usakun,Kashmir,Douman Seiman,ARAWI Keiichi,IWASAKI Masakazu Updated : Jan-20-2016 10:32 View : 36,866
Kuudanshi

Kuudanshi

Vol.1 Ch.1 Author(s) : Shinofusa Rokuro Updated : Jan-21-2016 11:52 View : 26,683