MENU

POPULAR MANGA

Keyword author: takeda_sun

Gleipnir

Gleipnir

Vol.7 Chapter 42 Vol.7 Chapter 41 Author(s) : Takeda Sun Updated : Oct-24-2019 19:58 View : 2,459,191
Sekainohate de Aimashou

Sekainohate De Aimashou

Vol.8 Ch.49 : Let‘S Meet Again Somewhere [End] Vol.8 Ch.48 : Honext Feelings Author(s) : Takeda Sun Updated : Jan-20-2016 18:47 View : 844,385
Haru to Natsu

Haru To Natsu

Vol.04 Chapter 028 Vol.4 Chapter 27 : A Short Detour Author(s) : Takeda Sun Updated : Dec-31-2017 01:26 View : 496,377
Aruite Ippo!!

Aruite Ippo!!

Vol.3 Chapter 23: The Last Step Vol.3 Chapter 22: Their Feelings Author(s) : Takeda Sun Updated : Mar-03-2019 04:37 View : 425,759
Manga de Yomu Kojiki

Manga De Yomu Kojiki

Vol.1 Chapter 9: The Legend Of Yamato Takeru Vol.1 Chapter 8: Umisachihiko And Yamasachihiko Author(s) : Tateo Retsu, Kenichi Iwamoto, Tsuneyasu Takeda, Sato Kamegoya, Keitaro Kumatsuki Updated : Aug-05-2019 22:58 View : 132,858